فورج

سپتامبر 29, 2020

فورج

فورجینگ فورجینگ یا همان فورج به معنی آهنگری در زبان فارسی می باشد. فورج یک نوع شکل دهی و فرم دهی فلزات است که مواد فلزی […]