محصولات ما


پیچ های خاص و قطعات کروی

از اهداف شرکت پیچ و پرچ خوارزمی تولید پیچ های خاص به ویژه پیچ های چند پله سر الن و پیچ های محوری و پیچ های جوشی و واشر هرز گرد میباشد .

قطعات محوری و چند پله

از دیگر تولیدات این مجموعه تولید انواع پرچ های چند پله از سایز 6 تا 18 میباشد .

قطعات خاص

بزرگترین هدف شرکت پیچ و پرچ خوارزمی تولید قطعات خاص اعم از چند پله و اجدار و سه گوش و چرخ دنده میبتشد .