برای ارتباط با ما از فرم زیر استفاده نمایید.

 
<

تلفن های تماس :


تلفن تماس :
8224-6 3647 - 021
تلفن همراه :
9766 103 - 0912
4310 715 - 0912
فکس :
8227 3647 - 021

آدرس :


آدرس کارخانه :تهران ، کیلومتر 45 چاده خاوران ، شهرک صنعتی خوارزمی ، فاز 1 ، بلوار گلها ، خیابان زنبق ، قطعه D44 - D43